Mednarodna konferenca

Energetska varnost: zelena in pravična

30. november 2023, med 10. in 15.30 uro, Dvorana M3-4, Cankarjev dom, Ljubljana

Spreminjajoče se geopolitične okoliščine ter podnebna kriza so le še bolj izostrile ranljivost evropskih energetskih sistemov ter potrdile nujnost zelenega energetskega prehoda. Hkrati pa ne smemo pozabiti na enega izmed ključnih ciljev Evropskega zelenega dogovora, namreč na cilj pravičnega prehoda, kjer »noben človek in noben kraj ne bo prezrt«.

Z dogodkom želimo prispevati k začetku odkrite in vključujoče javne razprave o prihodnosti energetike v Sloveniji, ki mora biti varna, zelena in pravična. Trenutno je ta razprava omejena in pod prevelikim vplivom nekaterih energetskih podjetij, ki veliko vlagajo v prepričevanje javnosti v sprejemanje njihovih interesov. Ti pa se lahko precej razlikujejo od javnih interesov. Konferenca bo raziskovala ključna vprašanja energetske varnosti ter javni interes na tem področju, v prizadevanju za oblikovanje slovenske energetike po meri vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

PROGRAM KONFERENCE:

9.30–10.00
Registracija in mreženje udeležencev, kava
 
10.00–10.15   
POZDRAVNI NAGOVOR ORGANIZATORJEV – dr. KLEMEN BELHAR,
vodja projektov, Inštitut za družbeno ekologijo
 
10.15–11.15
UVODNA PREDAVANJA:
 
10.15–10.30
• Varnost in obramba energetske infrastrukture – dr. VLADIMIR PREBILIČ,
Katedra za obramboslovje FDV, Obrambno raziskovalni center Univerze v Ljubljani 
 
10.30–10.45
• Energetska revščina in energetska demokracija – mag. KYRIAKI METAXA,
koordinatorica ekološkega programa, Heinrich Böll Stiftung (TBC). 
Predavanje bo potekalo v angleščini, zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenski jezik.
 
10.45–11.00
• Zagotavljanje večje energetske varnosti po meri ljudi in okolja – dr. DUŠAN PLUT,
geograf in okoljevarstvenik
 
11.00–11.15
• Miti o nuklearni energiji in OVE – BENOIT MONANGE,
član Upravnega odbora pri Green European Foundation
 
11.30–11.45
Odmor
 
11.45–12.45
STRATEŠKI PRISTOPI K ZAGOTAVLJANJU NACIONALNE ENERGETSKE VARNOSTI
mag. HINKO ŠOLINC, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
BAS EICKHOUT, poslanec v Evropskem parlamentu, podpredsednik Skupine Zelenih / Evropske svobodne zveze v EP, podpredsednik Odbora za okolje, javno zdravje in hrano
 
12.45–13.15

Odmor s podnebju prijaznim prigrizkom

13.15–14.15
OKROGLA MIZA: “Evropska energetska prihodnost”
Sodelujoči:
• Bas Eickhout
, poslanec Evropskega parlamenta, podpredsednik skupine Zelenih v EP
• Robert Godina
, politični svetovalec za kontrolo in nadzor proračuna EU pri skupini Zelenih v EP
• Patricia Lorenz
, Global 2000 – Friends of the Earth Austria

14.15–15.30
OKROGLA MIZA: “JEK2 vs. prižiganje sveč – ali: kaj so naše energetske (z)možnosti in priložnosti”
Sodelujoči:
dr. Lidija Živčič, društvo za sonaraven razvoj Focus
Urša Zgojznik, Vesna zelena stranka
mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
dr. Dušan Plut, geograf in okoljevarstvenik
mag. Zoran Kus, poznavalec podnebne in trajnostne krize

15.30
Zaključek 

Dogodek bo moderiral Gregor Drnovšek.

Predavanja in govori tujih govorcev bodo potekali v angleščini, zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenski jezik.

Udeležbo na konferenci zaradi obilice informacij še posebej priporočamo  predstavnikom_cam pristojnih ministrstev, predstavnikom_cam nevladnih organizacij ter vsem, ki delujete na ali vas zanima področje energetike in s tem povezanega pravičnega zelenega prehoda in želite izvedeti več.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Del konference bo potekal v angleškem jeziku, za podrobnosti o tolmačenju glejte program. 

Konferenca upošteva načela organizacije trajnostnih dogodkov.  

Vabimo vas, da se na dogodek pripeljete s/z:  →  kolesom: najbližji postajališči sistema Bicikelj sta št. 18 (Trg MDB) in 20 (Kongresni trg);  →  mestnim avtobusom: K Cankarjevemu domu vas do postajališča Drama pripeljejo mestni avtobusi št. 1, 1B, 2, 3, 3B, 9, 6, 6B, 11, 11B, 19, 19B, 27, do postajališča na Prešernovi cesti pa avtobusi št. 14, 14B, 18, 18L;  →  medkrajevnim prevozom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red)  ali vlakom (vozni red);  →  sopotniki: v primeru potovanja z avtomobilom (sopotništvo lahko ponudite / poiščete na portalu prevoz.org).

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi po e-pošti: info@ideinstitut.si

Konferenco organizira Green European Foundation ob podpori Inštituta za družbeno ekologijo in s finančno podporo Evropskega parlamenta Green European Foundation.

This conference is organised by the Green European Foundation with the support of Inštitut za družbeno ekologijo and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.

Predstavitev govorcev

dr. VLADIMIR PREBILIČ

Katedra za obramboslovje FDV, Obrambno raziskovalni center Univerze v Ljubljani

mag. KYRIAKI METAXA

koordinatorica ekološkega programa, Heinrich Böll Stiftung (TBC)

dr. DUŠAN PLUT

geograf in okoljevarstvenik

BENOIT MONANGE

član Upravnega odbora pri Green European Foundation

mag. HINKO ŠOLINC

generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

BAS EICKHOUT

poslanec v Evropskem parlamentu, podpredsednik Skupine Zelenih / Evropske svobodne zveze v EP, podpredsednik Odbora za okolje, javno zdravje in hrano

ROBERT GODINA

politični svetovalec za kontrolo in nadzor proračuna EU pri skupini Zelenih v EP

PATRICIA LORENZ

Global 2000 – Friends of the Earth Austria

dr. LIDIJA ŽIVČIČ

društvo za sonaraven razvoj Focus

URŠA ZGOJZNIK

Vesna zelena stranka

mag. JURE VETRŠEK

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

mag. ZORAN KUS

poznavalec podnebne in trajnostne krize

International conference

Energy Security: Green & Just

November 30 2023, 10:00 – 15:30, Conference Hall M3-4, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenia

The changing geopolitical landscape and the climate crisis have accentuated the fragility of European energy systems and reaffirmed the urgency of the green energy transition. At the same time, it is imperative to uphold one of the fundamental tenets of the European Green Deal, the commitment to a just transition, where
‘no person and no place will be left behind’.

Our conference aims to spark a candid and inclusive public debate about the future of the energy transition in Slovenia, which must prioritize safety, environmental sustainability and social equity. Presently this debate is significantly influenced by the interests of Slovene energy companies constraining the narrative within the confines of fossil fuel and nuclear energy. The conference will explore the crucial dimensions of energy security and other related energy concerns, in pursuit of envisioning a Slovenian energy sector that will serve its peoples’ needs and expectations.

PROGRAMME:

9.30–10.00
Visitor registration
 
10.00–10.15   
Welcome and opening remarks – KLEMEN BELHAR, PhD
Institute of Social Ecology
 
10.15–11.15
KEYNOTE SESSION:
 
10.15–10.30
• Safety and defense of energy infrastructure – VLADIMIR PREBILIČ, PhD,
Defence Research Centre of University of Ljubljana, Mayor of the Municipality of Kočevje
 
10.30–10.45
• Energy poverty and energy democracy – KYRIAKI METAXA, MSc,
Coordinator of the Ecology Programme, Heinrich Böll Stiftung (TBC)
 
10.45–11.00
• Ensuring greater energy security tailored to people and the environment – DUŠAN PLUT, PhD,
Geographer and Environmentalist
 
11.00–11.15
• Myths about nuclear energy and renewable energy – BENOIT MONANGE,
Member of Board of Directors at the Green European Foundation
 
11.30–11.45
Break
 
11.45–12.45
STRATEGIC APPROACHES TO ENSURING NATIONAL ENERGY SECURITY
HINKO ŠOLINC, MSc, Director General of the Directorate for Energy, Ministry of the Environment, Climate and Energy
BAS EICKHOUT, MEP, Vice-Chair ENVI Committee, Vice-Chair of Group of the Greens / European Free Alliance in European Parliament
 
12.45–13.15

Coffee and climate-conscious snack break

13.15–14.15
PANEL DISCUSSION – Europe’s Energy Future

• Bas Eickhout
, MEP, Vice-Chair of Group of the Greens / European Free Alliance in European Parliament
• Robert Godina
, Political advisor on EU Budget control, Greens / EFA Group in the EP
• Patricia Lorenz
, Global 2000 – Friends of the Earth Austria

14.15–15.30
PANEL DISCUSSION: New nuclear project JEK2 vs. lighting candles – or what are Slovenia’s energy possibilities and opportunities?
Lidija Živčič, PhD, Focus – Association for Sustainable Development
Urša Zgojznik, Co-president of Vesna – Green Party
Jure Vetršek, MSc, Institute for Innovation and Development of the University of Ljubljana
Dušan Plut, PhD, Geographer and Environmentalist
Zoran Kus, MSc, Climate and sustainability crisis expert

15.30
Closing remarks

The moderator Gregor Drnovšek.

The conference will be held in Slovene and English languages, simultaneous translations to English and Slovenian will be provided.

The agenda is still being finalized. The event organizer reserves the right to make changes in the format, agenda or programme of the event. 

We encourage the attendance of individuals from various backgrounds who are engaged or interested in the topics of energy, environmental, and climate affairs, especially representatives of governmental ministries overseeing these sectors and dedicated non-governmental organizations, as well as all those seeking a deeper understanding of the critical issues surrounding energy and the imperative shift towards a just and sustainable green transition.

Participation at the conference is free, but please note that the number of available seats is limited. Part of the conference sessions will be conducted in Slovenian, simultaneous translation to English will be provided.

The conference is organized in accordance with the principles of sustainability, therefore we encourage you to use a more sustainable mode of transport to reach the venue of the event:  →  By bicycle: the closest station of the bicycle sharing system Bicikelj are stations nr. 18 (Trg MDB) and 20 (Kongresni trg);  →  By city bus: the buses stopping at the nearby bus station Drama are nrs 1, 1B, 2, 3, 3B, 9, 6, 6B, 11, 11B, 19, 19B, 27, and at the station Cankarjev dom buses nrs 14, 14B, 18, 18L. See here for more information on timetables.

IDE-logo_2b

Bodite obveščeni o naših dogodkih

1 Step 1
Politika zasebnosti
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder